Same day design  –  Een nieuwe branding in één dag!

Plan een vrijblijvende kennismaking

loes polet, oktober 2020

Privacy Verklaring

Loes Polet Studio, gevestigd aan Laan van Minsweerd 40, 3583 BG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Loes Polet
Laan van Minsweerd 40
3583 BG Utrecht

Persoonsgegevens die ik verwerk
Loes Polet Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•  Voor- en achternaam
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres
•  Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
•  Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loespolet.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Loes Polet Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•  Het afhandelen van jouw betaling
•  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
•  Loes Polet Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
•  Loes Polet Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt. Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
•  Naam
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Jouw bericht
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte/aanbod toesturen. Hiervoor sla ik de volgende gegevens van je op:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met je te kunnen maken en bestelde producten aan je toe te sturen.
Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
•  N.A.W. gegevens
•  E-mailadres
•  Telefoonnummer
•  Bedrijfsnaam
•  Kamer van koophandel nummer
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
•  Naam
•  E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Loes Polet Studio neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Loes Polet Studio) tussen zit. Loes Polet Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
•  Mijn post versturen
•  Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
•  Mijn webhosting verzorgen

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Loes Polet Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen:

E-mail
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mij facturatiesysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden
In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Loes Polet Studio, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Loes Polet Studio gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Loes Polet Studio gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loes Polet Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loespolet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Loes Polet Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@loespolet.nl

Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@loespolet.nl of per post:

Loes Polet Studio
T.a.v.: Loes Polet
Laan van Minsweerd 40
3583 BG Utrecht

Loes Polet Studio is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67768148.
Versie: oktober 2020