loes polet, april 2023

Privacy Verklaring

Loes Polet, gevestigd aan de Laan van Minsweerd 40, 3583 BG Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Loes Polet
Laan van Minsweerd 40
3583 BG Utrecht

PERSOONSGEGEVENS
Loes Polet verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Mijn website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Het is voor mij echter onmogelijk om de leeftijd van websitebezoekers te controleren. Daarom raad ik ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen verzameld worden. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@loespolet.nl. Ik zal dan de informatie onmiddellijk verwijderen.

DOEL EN GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Loes Polet persoonsgegevens?
Loes Polet verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van betalingen - De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst tussen Loes Polet en de betrokkene.
• Het kunnen bellen of e-mailen van de betrokkene indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren - De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst tussen Loes Polet en de betrokkene.
• Het analyseren van het gedrag van de betrokkene op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de betrokkene - De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Loes Polet om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de betrokkene.
• Het verwerken van persoonsgegevens indien Loes Polet hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte - De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting van Loes Polet om aan haar fiscale verplichtingen te voldoen.

1. Om jou te helpen bij vragen of problemen - Loes Polet helpt je graag verder als je ergens tegenaan loopt of vragen hebt. Om je goed van dienst te kunnen zijn, sla ik een aantal persoonsgegevens van je op, waaronder:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Jouw bericht
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen - Voordat Loes Polet voor je aan de slag gaat, kan ik je een offerte of aanbod sturen. Om dit te kunnen doen, sla ik de volgende persoonsgegevens van je op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt ook onder de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met je te kunnen maken en bestelde producten aan je toe te sturen - Als je bij Loes Polet diensten afneemt, is het belangrijk dat je goed geholpen wordt en ontvangt wat je hebt gevraagd. Om dit mogelijk te maken, sla ik de volgende persoonsgegevens op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke grondslag van uitvoering van de overeenkomst.

4. Om je te kunnen factureren en incasseren - De door jou afgenomen diensten dienen natuurlijk ook betaald te worden. Als betaling uitblijft, start Loes Polet een incassotraject. Om facturatie en incasso mogelijk te maken, sla ik de volgende persoonsgegevens op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke verplichting van Loes Polet.

5. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening, stel ik je graag op de hoogte van veranderingen in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken. Indien je hiermee akkoord gaat, gebruik ik de volgende gegevens om je op te nemen in mijn nieuwsbriefsysteem:
• Naam
• E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag van toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Bij Loes Polet kunnen besluiten met (aanzienlijke) gevolgen voor personen worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Deze besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Loes Polet. De computerprogramma's of -systemen die ik gebruik zijn:

Ik werk samen met verschillende leveranciers en partners om mijn dienstverlening uit te voeren. Deze partners zijn onder andere verantwoordelijk voor:
• Het versturen van mijn post
• Het afhandelen van mijn betalingen en incasso's
• Het verzorgen van mijn webhosting

Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die voldoen aan de AVG-wetgeving.

Sommige van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, heb ik passende maatregelen genomen die contractueel zijn vastgelegd via een verwerkersovereenkomst/Data Processing Addendum.

BEWAARPERIODES EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Loes Polet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

BEWAARTERMIJNEN
Bij Loes Polet hanteren we verschillende bewaartermijnen voor verschillende gegevensstromen:
• E-mail: E-mails ouder dan 1 jaar worden verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
• Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.
• Delen van persoonsgegevens met derden: In principe delen of verkopen we jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Loes Polet, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Het kan zijn dat we verplicht zijn om jouw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
• Loes Polet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
• Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om jouw voorkeursinstellingen te onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.
• Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
• Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
• Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

INZAGE, AANPASSING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij Loes Polet heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loespolet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. We verzoeken je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van jouw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij Loes Polet nemen we de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Als je desondanks het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@loespolet.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren en passende acties ondernemen om het probleem op te lossen.

CONTACT
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@loespolet.nl of per post:

Loes Polet
T.a.v.: Loes Polet
Laan van Minsweerd 40
3583 BG Utrecht

Loes Polet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67768148.
Versie: april 2023

De studio is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00.

connect

Contact

Over

home

Navigatie

Start je project

Portfolio

diensten & Prijzen

brand + WEb design